1.Phòng Tiếp khách2.Hành lang

3.Phòng ăn lớn4.Phòng ăn vip
5.Sảnh